Farklı Karın Ağrısı Çeşitleri Var mıdır?

24 saatten kısa sürede var olan karın ağrılarına akut karın ağrıları olarak adlandırıyoruz. Daha uzun süreli ağrılar özellikle 2-3 ayı geçen ağrılar kronik rekürren ağrılar olarak adlandırılmakta.

Öte yandan karın ağrısının şiddetiyle ilgili çok şiddetli, kıvrandıran ağrılar kolik tarzda ağrılar olarak adlandırılırken. Sürekli var olan daha düşük dereceli ağrılar künt ağrılar olarak adlandırılmakta. Belli bir bölgede doğrudan tanımlanabilen karın ağrıları olabileceği gibi tam bölgesi belirlenemeyen, lokalize edilemeyen karın ağrıları da başka grupları oluşturuyor. Bu gruplandırmalar karın ağrısının nedeninin düşünülmesi için veya tedavisinin planlanması için önem taşıyor.