Çocuk Beslenme Uzmanlığı sıklıkla diyetisyenlikle karıştırılmaktadır.  Oysa Çocuk Beslenme Uzmanları ile diyetisyenler sıklıkla aynı ekibin içinde omuz omuza çalışan ancak aldıkları eğitim ve, konuları ile ilgili olarak kendilerine başvuranlara verdikleri hizmet açısından önemli farklılıkları olan sağlık çalışanlarıdır.  Diyetisyenler, Üniversitelerin Beslenme ve Diyetetik Bölümünde eğitimlerini aldıktan sonra diyetisyen ünvanını alarak hasta ya da sağlıklı çocukların beslenmesinin tüm ayrıntıları ile düzenlenmesinde öngörülen şemaları günlük yaşamda uygulamaya geçirebilecek şekilde planlar ve sunar. Çocuk Beslenme uzmanları ise  Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden mezun olduktan sonra, ülkemizde 5 yıl kadar süren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitimini alarak pediatri uzmanı olmuş ve bundan sonra da yine en az 3 yıl süre ile beslenme sorunu olan çocukların takip edildiği bir merkezde Çocuk Gastroenteroloji yan dal uzmanlık eğitimi görerek yan dal diploması almış uzmanlardır; hasta ya da sağlıklı çocukların bireysel olarak gereksinimlerini tıbbi yöntemlere dayanarak değerlendirerek kişiye özgü beslenme şemalarını belirlerler. Damardan beslenme yöntemini uygulayabilirler. 

 

 

Çocuk beslenme uzmanları değerlendirdikleri çocukları gerektiğinde ayrıntılı uygulama örnekleriyle günlük beslenme planının oluşturulması için diyetisyenlere yönlendirirler.